[wpml_language_selector_widget]

Dejanac Promet

Od 2014 godine posvećeni smo proizvodnji peleta visokog kvaliteta

Proizvodnja Peleta

U mogućnosti smo da Vam ponudimo pelet koji ispunjava sve evropske standarde i norme.

Fabrika je počela sa radom 2014. godine u Gradišci sa opremom koja je uvezena iz Italije i već sada bilježi zavidne rezultate u toj oblasti.

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala.

On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrijevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet).

U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju.

Uvidjevši značaj ove vrste energenta, D.O.O. Dejanac promet je riješio da se posveti proizvodnji peleta visokog kvaliteta.

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrijev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i za korisnike:

Saznajte više
Copyright ©2024
Made with ❤️ by Tomislav
Stojimo vam na raspolaganju. Nazovite nas na jedan od brojeva telefona.