[wpml_language_selector_widget]

Istorijat peleta

Pelet je porijeklom iz Kanade, a proizvodnja peleta u Evropi otpočela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj zbog visoke cijene nafte i potrebe da se smanji zagađenje vazduha i životne sredine koje nastaje velikom upotrebom uglja i ostalih fosilnih goriva.
dejanac eksploatacija suma 3

Potrošnja i tržište peleta u Evropi se od tada stalno razvijaju tako da je 2006. godine bilo 200 fabrika za proizvodnju, a proizvodnja je premašila 4,5 miliona tona.

Najveći svetski proizvođači peleta su Švedska, Amerika, Kanada i Austrija a na Balkanu prednjači Bosna i Hercegovina.

Srpsko tržište peleta se razvija od 2006. a intenzivnija proizvodnja i upotreba peleta počinje 2008. godine.

U Srbiji danas radi nekoliko fabrika peleta a više od 90% proizvodnje se izvozi prije svega zbog nedovoljne informisanosti domaćih potrošača kao i zbog nekompletne ponude peći i kotlova na domaćem tržištu.

Perspektiva proizvodnje peleta u Bosni i Hercegovini je dobra kako zbog stalnog rasta cijena naftnih derivata tako i zbog toga što pelet postaje domaći proizvod za koji ne treba izdvajati velike sume deviza a takođe se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva.

Pelet je visokokvalitetni, ekološki čist energetski izvor.

Saznajte više
Copyright ©2024
Made with ❤️ by Tomislav
Stojimo vam na raspolaganju. Nazovite nas na jedan od brojeva telefona.